<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

กิจกรรม สภ.มวกเหล็ก

Muaklek Provincial Police Station

24 พฤษภาคม 2562

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)


เรียนผู้บังคับบัญชา
พ.ต.อ.คณบดี เลิศอมรศักดิ์ ผกก.สภ.มวกเหล็ก พร้อมชุดปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านมวกเหล็กใน หมู่3 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) ระยะที่ 8 ณ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ 3 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก