<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

กิจกรรม สภ.มวกเหล็ก

Muaklek Provincial Police Station

14 มิถุนายน 2562

ร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์ลำน้ำ มวกเหล็ก


เรียน ผู้บังคับบัญชา
.......................
วันที่ 14 มิ.ย. 2562
เวลา 08.00 น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจิตอาสา
ร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์ลำน้ำ
มวกเหล็ก  รณรงค์ งดใช้กล่องโฟม
และถุงพลาสติก บริเวณ ตลาดมวกเหล็ก
และ กิจกรรม หมู่บ้าน ก.ไก่ อ.ส.ค.ฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
...................................
พ.ต.อ.คณบดี  เลิศอมรศักดิ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก