<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

กิจกรรม สภ.มวกเหล็ก

Muaklek Provincial Police Station

16 สิงหาคม 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลลำพญากลาง และลำสุมพุง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562


เรียนผู้บังคับบัญชา
พ.ต.ต.ประสาร ธนะทรัพย์ทอง สวป. พร้อมครูตำรวจD.A.R.E. สภ.มวกเหล็ก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลลำพญากลาง และลำสุมพุง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก