<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

ข่าวสารและประกาศ

Muaklek Provincial Police Station

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
9 ตุลาคม 2561
เรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.2561
สภ.มวกเหล็ก ขอประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ.2561 เนื่องจากในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กมีอุบัติเหตุรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถบรรทุกที่จอดพักหรือจอดเสียอยู่ระหว่างรอซ่อม ทำให้มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย สภ.มวกเหล็กจึงประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประจำรถต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง หากไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกจะมีโทษตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 102(4) ประกอบกับมาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก