<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

ข่าวสารและประกาศ

Muaklek Provincial Police Station

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
1 กรกฏาคม 2563
ประกาศสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก เรื่อง ขายทอดตลาดการรื้้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
เอกสารแนบ : N1140056100.docx

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก