<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

กต.ตร.สภ.มวกเหล็ก

Police Commission

ประธาน กต.ตร.

คุณปฏิมา สังฆะมณี

รองประธาน กต.ตร.

คุณสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์

กรรมการ กต.ตร.

คุณประจวบ จันทาโลก
คุณศิรดา ภูริวัฒนพงศ์
คุณมาโนช รวยลาภ
คุณณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
คุณบุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คุณสงัด ธิมะดี
คุณสุขศิริ รุ่งเรือง
คุณสุภาวดี สงวนต้นกัลยา
คุณสมิทธิ คอสมิต
คุณภานุวัฒน์ คำไสย
คุณเฉลิมชัย เล็กชม
คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
คุณศรรักวงศ์ วิจิตรภาพ

ที่ปรึกษา กต.ตร.

คุณพฤฒิ เกิดชื่น
คุณสุรศักดิ์ วาดเขียน
คุณกัญญา ศรีฟ้า
คุณประสิทธิ์ แสงสุวรรณ์
คุณสมเกียรติ ชุมปัญญา
คุณพัชรี กองชนะ

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก