<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

งานสืบสวน

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท.ครรชิต จันทเลิศ
รอง ผกก.สส.

สว.สส.

พ.ต.ท.อัมพวัมฒ์ กฤตฤกษ์
สว.สส.

รอง สวป.

ร.ต.อ.ปัญญา อ่ำกร่าง
รอง สวป.
ร.ต.ต.ฉลอง ดวงแข
รอง สวป.

รอง สว.สส

ร.ต.อ.ธีรยศถ์ เศรษฐสุข
รอง สว.สส

รอง สว. (ป.)

ร.ต.ท.โชคชัย สงวนศักดิ์
รอง สว. (ป.)

ผบ.หมู่ (สส.)

ด.ต.โชติชัย บุญยะพรหม
ผบ.หมู่ (สส.)
ด.ต.สุพจน์ อ่อนสำอางค์
ผบ.หมู่ (สส.)

ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.เกรียงศักดิ์ ฉั่วตระกูล
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.กตตน์ภาคิน สุขพอ
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ศตวรรษ วงษ์ศรี
ผบ.หมู่ (ป.)

ผบ.หมู่ (จร.)

ส.ต.ท.ทัตเทพ พงษ์โชติกุล
ผบ.หมู่ (จร.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก