<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

วิทยุสื่อสาร

รอง สว. (ป.)

ร.ต.ท.มะนัง โพธิ์มา
รอง สว. (ป.)
ร.ต.ท.ประทีป โพธิ์เรือง
รอง สว. (ป.)

ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.สำเริง ยิ่งจอหอ
ผบ.หมู่ (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก