<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

งานสอบสวน

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท.ศิลป์ชัย อ่ำศรี
รอง ผกก.(สอบสวน)

รอง สว. (สอบสวน)

ร.ต.อ.วสันต์ ลำดวน
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.ไพฑูรย์ อึ่งชื่น
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สุนทร ภูตะวัน
รอง สว. (สอบสวน)

ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.ยงยุทธ โพธิ์เย็น
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.จำนงค์ กิตติกาญจนโรจน์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ฤกษ์ดี หมายสม
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อธิวัฒน์ สีดา
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.วิรัตน์ มาศยะ
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เสกสรร กองสุข
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.ธีระพงษ์ ใชโทนุย
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ณัฐ บุญเพียง
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.ชิษณุพงษ์ แนบชิด
ผบ.หมู่ (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก