<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

งานอำนวยการ

รอง สว.ธร.

ร.ต.อ.ศักดา ทรงธรรม
รอง สว.ธร.

รอง สว. (ป.)

ร.ต.อ.จันวัน คำฟองเครือ
รอง สว. (ป.)

ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.สุรชาติ มันตะสูตร
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.หญิงอรพินท์ แจ่มจิต
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ต.บรรจบ พงษ์ธนู
ผบ.หมู่ (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก