<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

บุคลากร

Personnel Police

งานจราจร

รอง สวป.

ร.ต.อ.สมชาย สุขสมบูรณ์
รอง สวป.
ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ ชื่นจอหอ
รอง สวป.

รอง สว.สส.

ร.ต.อ.สุวิทย์ สายเชื้อ
รอง สว.สส.

ผบ.หมู่ (ป.)

ด.ต.มนเฑียร ทองเขียว
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เขม สิริสมเจตน์
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ศรีสุวรรณ ผาใต้
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.นิรันดร์ สอนชา
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.จีระศักดิ์ เชื้อกูล
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ณัทกษมา คำสาย
ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.ศราวุฒิ ไชยพันโท
ผบ.หมู่ (ป.)
จ.ส.ต.ดิษกร วิชาชัย
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.วรวัฒน์ ผิวสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.อนุชา โสมแพง
ผบ.หมู่ (ป.)
ส.ต.ท.พีระพงษ์ ผิวสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก