<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

ผู้บังคับบัญชาระดับ สถานี

Commander Police

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก

รองผู้กำกับการ

พ.ต.ท.ภูวเดช ปานจันทร์
รอง ผกก. ป.
พ.ต.ท.ครรชิต จันทเลิศ
รอง ผกก.สส.
พ.ต.ท.ศิลป์ชัย อ่ำศรี
รอง ผกก.(สอบสวน)

สารวัตร

พ.ต.ท.อัมพวัมฒ์ กฤตฤกษ์
สว.สส.
พ.ต.ท.เผชิญ สมานวงศ์
สว.อก.

รองสารวัตร

ร.ต.อ.ไพฑูรย์ นานวนคำ
รอง สวป.
ร.ต.ท.พงศ์ยศ พลบุตร
รอง สวป.
ร.ต.ต.วิชัย โตจุ้ย
รอง สว. (จร.)
ร.ต.อ.ธัณภิวัฒณ์ กังวาฬศัพย์
รอง สวป.
ร.ต.ท.วัชรพงษ์ รสหอม
รอง สวป.
ร.ต.อ.รังสรรค์ พรหมขันธ์
รอง สวป.
ร.ต.ท.วิชัย ศุภเลิศนุกูลกิจ
รอง สว (ป.)
ร.ต.ต.ฉลอง ดวงแข
รอง สวป.
ร.ต.ท.จรัส หอมสำราญ
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.ภัชรศักดิ์ ตายงค์
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.สุพจน์ บัติสูงเนิน
รอง สว (ป.)
ร.ต.ท.พูลศักดิ์ พรมวงศ์
รอง สว (ป.)
ร.ต.อ.สมชาย สุขสมบูรณ์
รอง สวป.
ร.ต.อ.ธีรวัฒน์ ชื่นจอหอ
รอง สวป.
ร.ต.ท.มะนัง โพธิ์มา
รอง สว. (ป.)
ร.ต.อ.สุวิทย์ สายเชื้อ
รอง สว.สส.
ร.ต.ท.ประทีป โพธิ์เรือง
รอง สว. (ป.)
ร.ต.อ.ปัญญา อ่ำกร่าง
รอง สวป.
ร.ต.ท.โชคชัย สงวนศักดิ์
รอง สว. (ป.)
ร.ต.อ.ธีรยศถ์ เศรษฐสุข
รอง สว.สส
ร.ต.อ.วสันต์ ลำดวน
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.ไพฑูรย์ อึ่งชื่น
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สุนทร ภูตะวัน
รอง สว. (สอบสวน)
ร.ต.อ.สามารถ เศียรนอก
ร.ต.อ.ศักดา ทรงธรรม
รอง สว.ธร.
ร.ต.อ.จันวัน คำฟองเครือ
รอง สว. (ป.)

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก