<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

ผู้บังคับบัญชาระดับ จังหวัด

Provincial Police

ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี

พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี

รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี

พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี
พ.ต.อ.อนุสรณ์ กลิ่นขจร
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก