<
พ.ต.อ.ธวัชโชช วังพฤกษ์
ผกก.สภ.มวกเหล็ก สภ.มวกเหล็ก

ผู้บังคับบัญชาระดับ ภาค1

Provincial Region 1

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค1

พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร
รรท. ผบช.ภ.1

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค1

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.อำนาจ จันทร์เจริญ
รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญชัยเนาว์
รอง ผบช.ภ.1
พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
รอง ผบช.ภ.1

ข้อมูลเกี่ยวกับ สภ.มวกเหล็ก


สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก บ้านมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรสายด่วน : 191
เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ : 036-345-787

ติดตาม สภ.มวกเหล็ก